Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk 3 strán

zaznam z vyh.1.strzaznam z vyh.2.strzaznam z vyh.3.str